Naujienos
2023-03-09 21:45: Meditacijos kambarys perkeltas į babidžio laivą dabar Ki galite kelti nors ir sunaikinate aukštą. (@xxelisAdm) +6 +0
2023-03-09 20:02: Sukurtos visų veikėjų transformacijos! Transformacijas rasite skill'u vietoje! (©gladus) +6 +0
2023-03-08 20:18: Sukūriau +3 bendrus bosus paskutinis žalą padarantis žaidėjas gauna atlygi, beto kai pulsite jūs prarasite ki ir ištvermės ,kiekvienas bosas atims skirtingai. (@xxelisAdm) +4 +0
2023-03-08 19:48: Sukurtos pirmos transformacijos 2 veikėjams! (©gladus) +4 +0
2023-03-08 15:16: Sukūriau trys unikalius veikėjus -tai Broly,Kefla ir FU ,juos galėsite nusipirkti už kreditus, kiekvienas unikalus veikėjas turės skirtingus bonusus. (@xxelisAdm) +4 +0
2023-03-08 11:13: Sukurtas žemės "Dievas Drakonas" surinkus visus 7 žemės "Drakono" rutulius pasirodys ir pats "Dievas Drakonas" (©gladus) +5 +0
2023-03-07 20:41: Laiko mašina dabar kainuos daugiau zenų ,o namekų kosminis laivas mažiau zenų. (@xxelisAdm) +2 +1
2023-03-07 19:49: Trečioje visatoje sukūriau "Trečios visatos kovos" ,ten sukurti 3 galingiausi kovotojai trečioje visatoje ten kovotojai mes XP 2x daugiau, bet turėsite praeitį Camparri misijas. (@xxelisAdm) +3 +0
2023-03-07 19:13: Sukūriau +10 Camparri misijas reikės atnešti zenų atlygį gausite minimaliai pagrindinio lygio XP ,įvykdė misijas vietą dings. (@xxelisAdm) +3 +0
2023-03-07 15:34: Trečioje visatoje sukūriau +15 Eyre laimėtų kovų pasiekimus. Trečią visata paleista liko keliatas dalykų joje sukurti. (@xxelisAdm) +3 +0

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)[10](11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)